Allah telah menetapkan 12 bulan dalam al-Quran, Allah Ta’ala berfirman yang artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram…” Di antara 12 bulan tersebut beberapa di antaranya…
Read More...
k